HYSUN MAZMUNY

  • Twitter
  • Instagram
  • LinkedIn
  • facebook
  • youtube
takmynan_img__001

Hysun hakda

Hysun Profili

 

HYSUN CONTAINER konteýner söwdasy we lizing bilen meşgullanýar, şeýle hem Hytaýda we Demirgazyk Amerikada depo hyzmatyny hödürleýär.

HYSUN-da Hytaýyň esasy portlarynda, EUB we Demirgazyk Amerikada CW we täze konteýnerler bar.Saýlamaga ýa-da kärendesine taýýar.

HYSUN Hytaýda konteýner öndürijileri bilen diýen ýaly gowy işleýär we ýöriteleşdirilen gaplary, ýörite konteýner, tank konteýnerini, reňkli MOQ bilen reňkli konteýner we nyşany hödürleýär.Şol bir wagtyň özünde, HYSUN Hytaýdan dünýädäki iň esasy porta bir taraplaýyn iberiş hödürleýär.

Hytaýdaky baş ofisimize we HK we Germaniýadaky şahamçalaryna esaslanyp, HYSUN 7 * 24-de gyssagly seslenme hödürleýär.Qualityokary hilli önümler we hünär hyzmaty müşderiniň ynamyny we ýokary derejesini alýar.

HYSUN, dürli konteýner hyzmatlarynyň dürli görnüşli çözgütlerini hödürlemegi maksat edinýär we dünýäniň 50+ ýurdunda 3000-den gowrak müşderi bilen aragatnaşyk gurýar.

HYSUN-dan konteýner çözgüdi almak üçin hoş geldiňiz.

 

 

 

Hysun 1

Biz meşhur

ygtybarly1

Ygtybarly

Ygtybarly konteýner üpjün edijini saýlamak, islendik satyn almak karary üçin möhümdir.Ynam diňe müşderiler üçin dogry zady yzygiderli ýerine ýetirmek arkaly gazanylýar

Dogruçyl çykdajy

Dogruçyl çykdajy

Siziň ýaly tygşytly alyjylar, işleýän üpjün edijiniň ýokary standartlary we rezonansly çykdajylary saklaýandygyny bilmelidirler.

Wagtynda seslenme

Wagtynda seslenme

Netijeli aragatnaşyk çykdajylary tygşytlaýar.Hytaýda we Germaniýada ofisde 7 * 24 hyzmat hödürleýäris.

ädim

Hysun topary

takmynan_img__002

Kompaniýanyň medeniýeti

Hysun hyzmatdaşlary