HYSUN MAZMUNY

  • Twitter
  • Instagram
  • LinkedIn
  • facebook
  • youtube
Sorag-jogap

Nädip satyn almaly

Sorag-jogap

S: Haýsy kanallar arkaly biziň bilen habarlaşyp biler?

J: Iň soňky paýnamany almak üçin web sahypasynda habar goýup ýa-da e-poçta iberip bilersiňiz.

 

S: Töleg şertleriňiz nähili?

J: Önümçilikden öň T / T 40% töleg we T / T 60% balans.Uly sargyt üçin, ýalňyşlyklar bilen habarlaşyň.

 

S: Hytaýda ýüklerimiz bar bolsa, bir konteýner ýüklemegi buýurmak isleýärin, ony nädip işletmeli?

J: Hytaýda ýüküňiz bar bolsa, diňe konteýnerimizi kompaniýanyň konteýnerini ibermegiň ýerine alyp, soňra harytlaryňyzy ýükläp, resmileşdirmek adatyny düzüp, adaty bolşy ýaly eksport edýärsiňiz.SOC konteýner diýilýär.Bu meseläni çözmekde baý tejribämiz bar.