HYSUN MAZMUNY

  • Twitter
  • Instagram
  • LinkedIn
  • facebook
  • youtube
Sorag-jogap

Konteýner üçin

Sorag-jogap

S: Konteýneriň gümrük taýdan resmileşdirilmegi we deklarasiýasy zerurmy

J: Konteýnerler ýük bilen ýurtdan iberilip bilner, bu wagt gümrük taýdan resmileşdirilmegi talap edilmeýär.

Şeýle-de bolsa, konteýner boş ýa-da konteýner binasy hökmünde iberilende, arassalamak prosesi geçmeli.
S: Haýsy konteýner berip bilersiňiz?

J: 10'GP, 10'HC, 20'GP, 20'HC, 40'GP, 40'HC, 45'HC we 53'HC, 60'HC ISO ýük daşaýan konteýner bilen üpjün edýäris.Şeýle hem ýöriteleşdirilen ululyk kabul ederliklidir.

 

S: SOC konteýner näme?

J: SOC konteýner "ippük daşaýjy eýeçilikli konteýner", ýagny "iberijiniň eýeçiligindäki konteýner" diýmekdir.Halkara ýük daşamakda adatça iki görnüşli konteýner bolýar: COC (Carrier Owned Container) we SOC (Shipper Owned Container), COC daşaýjynyň eýeçiligindäki we dolandyrylýan konteýnerleri, SOC bolsa eýesiniň satyn alan ýa-da kärendesine alnan gaplary; haryt ibermek.