HYSUN MAZMUNY

  • Twitter
  • Instagram
  • LinkedIn
  • facebook
  • youtube
Sorag-jogap

Kärende

Sorag-jogap

S: Haýsy ugurlar üçin lizing hyzmatyny berip bilersiňiz?

J: Hytaýyň esasy portundan ABŞ, Kanada ýa-da Europeewropa, Günorta-Gündogar Aziýa, Eastakyn Gündogar.

 

S: Goýum talap edilýärmi?

J: Adatça konteýneriň yzyna gaýtarylandygyny tassyklandan soň yzyna gaýtaryljak goýum talap edilýär.

 

S: Gijä galanlary nädip çözmeli?

J: Möhleti geçen möhlet üçin belli bir wagtyň dowamynda tölener we iberiş belli bir wagtdan soň ýitirilen hasap ediler.