HYSUN MAZMUNY

  • Twitter
  • Instagram
  • LinkedIn
  • facebook
  • youtube
Sorag-jogap

Hysun soraglary

faqs_img01

Konteýner üçin

Konteýneriň gümrük taýdan resmileşdirilmegi we deklarasiýasy zerurmy?

Konteýneriň ululygyny berip bilersiňiz?

SOC konteýner näme?

Nädip satyn almaly

Töleg şertleriňiz nähili?

Hytaýda ýüklerimiz bar bolsa, bir konteýneriň ýüklenmegini buýurmak isleýärin, ony nädip işletmeli?

Haýsy kanallar arkaly biziň bilen habarlaşyp biler?

faqs_img01
faqs_img01

Kärende

Haýsy ugurlar üçin lizing hyzmatyny berip bilersiňiz?

Goýum talap edilýärmi?

Gijä galanlary nädip çözmeli?