HYSUN MAZMUNY

 • Twitter
 • Instagram
 • LinkedIn
 • facebook
 • youtube
Gury gap
banner
Konteýner

Hysun önümleri

Dürli konteýner stili, ýöriteleşdirilen hoş geldiňiz, çalt eltip bermek

 • Gury gap
 • Standart däl konteýner
 • Konteýner
 • Tekiz gaplar
 • Iň ýokary açyk gap
 • Tank konteýner
 • Has köp
40ft ýokary kub markasy täze iberiş konteýner

40ft ýokary kub markasy täze iberiş konteýner

40ft ýokary kub markasy täze iberiş konteýner

köpräk oka
20FT standart marka täze iberiş konteýner

20FT standart marka täze iberiş konteýner

20FT standart marka täze iberiş konteýner

köpräk oka
10 gat bukulyp iberilýän konteýner

10 gat bukulyp iberilýän konteýner

10 gat bukulyp iberilýän konteýner

köpräk oka
20ft ýokary kub täze ulanylan ýük mynasyp ýük konteýni

20ft ýokary kub täze ulanylan ýük mynasyp ýük konteýni

20ft ýokary kub täze ulanylan ýük mynasyp ýük konteýni

köpräk oka
40ft standart gury ýük konteýni

40ft standart gury ýük konteýni

40ft standart gury ýük konteýni

köpräk oka
40 metr beýik kub ulanylýan ýüklere laýyk ýel we suw geçirmeýän konteýner

40 metr beýik kub ulanylýan ýüklere laýyk ýel we suw geçirmeýän konteýner

40 metr beýik kub ulanylýan ýüklere laýyk ýel we suw geçirmeýän konteýner

köpräk oka
20ft ulanylan ýüklere laýyk ýel we suw berkligi standart ýük daşaýan gap

20ft ulanylan ýüklere laýyk ýel we suw berkligi standart ýük daşaýan gap

20ft ulanylan ýüklere laýyk ýel we suw berkligi standart ýük daşaýan gap

köpräk oka
40ft ýokary kub IICL Täze 1 ýolagçy iberiş konteýner

40ft ýokary kub IICL Täze 1 ýolagçy iberiş konteýner

40ft ýokary kub IICL Täze 1 ýolagçy iberiş konteýner

köpräk oka
40ft ýokary kub tarapy açyk marka täze iberiş konteýner

40ft ýokary kub tarapy açyk marka täze iberiş konteýner

40ft ýokary kub tarapy açyk marka täze iberiş konteýner

köpräk oka
20 metrlik açyk gapy markasy Täze iberiş konteýner

20 metrlik açyk gapy markasy Täze iberiş konteýner

20 metrlik açyk gapy markasy Täze iberiş konteýner

köpräk oka
40 metr beýik kub goşa gapy markasy Täze ýük daşaýan gap

40 metr beýik kub goşa gapy markasy Täze ýük daşaýan gap

40 metr beýik kub goşa gapy markasy Täze ýük daşaýan gap

köpräk oka
40ft täze ulanylan ýük daşaýan konteýner

40ft täze ulanylan ýük daşaýan konteýner

40ft täze ulanylan ýük daşaýan konteýner

köpräk oka
20ft täze ulanylan ýük konteýni

20ft täze ulanylan ýük konteýni

20ft täze ulanylan ýük konteýni

köpräk oka
20ft 40ft tekiz rack Täze ulanylýan ýük konteýni

20ft 40ft tekiz rack Täze ulanylýan ýük konteýni

20ft 40ft tekiz rack Täze ulanylýan ýük konteýni

köpräk oka
20ft 40ft Açyk täze ulanylýan ýük konteýni

20ft 40ft Açyk täze ulanylýan ýük konteýni

20ft 40ft Açyk täze ulanylýan ýük konteýni

köpräk oka
20 metrlik tank täze ulanylan konteýner

20 metrlik tank täze ulanylan konteýner

20 metrlik tank täze ulanylan konteýner

köpräk oka
10000+ aksiýa

10000+ aksiýa

Hysun hepdelik sanawy

Hytaýda, Demirgazyk Amerikada, EUB we Günorta Aýsada yzygiderli paýnamalar

 

Bilim mümkinçilik döredýär

Bilim mümkinçilik döredýär

Bahar budlary taslamasy

Hysun, ýaş gyzlaryň mekdebe gaýdyp gelmegine kömek etmek üçin her PO-dan bilim subwensiýasy hökmünde birligi üçin $ 1.00 goldaýar.

Çengduda duşuşarys

Çengduda duşuşarys

2023-nji ýylyň 6-7-nji dekabry

13-nji global halkara demir ýol ulaglary konferensiýasy

Hysun artykmaçlygy

Humble,Yelhenç,Sincere,Upbeat,Nonpareil

 • 01
  Ygtybarly
  Ygtybarly
  Ygtybarly konteýner üpjün edijini saýlamak, islendik satyn almak karary üçin möhümdir.Ynam diňe müşderiler üçin dogry zady yzygiderli ýerine ýetirmek arkaly gazanylýar.
  Ygtybarly
 • 02
  Ygrarly
  Ygrarly
  Ygrarly
 • 03
  Hünärmen
  Hünärmen
  Islendik adam telekeçilik bilen meşgullanyp biler, ýöne diňe professional satyjy bu işde galyp, ondan ýokary bolup biler.Hakyky hünärmen, umumy satyn alşyňyzy kanagatlandyrýar.
  Hünärmen
 • 04
  Dogruçyl çykdajy
  Dogruçyl çykdajy
  Siziň ýaly tygşytly alyjylar, işleýän üpjün edijiniň ýokary standartlary we rezonansly çykdajylary saklaýandygyny bilmelidirler.
  Dogruçyl çykdajy
 • 05
  Netijelilik
  Netijelilik
  Netijeli aragatnaşyk çykdajylary tygşytlaýar.Hytaýda we Germaniýada ofis astynda, 7 * 24 hyzmaty, şeýle hem aragatnaşyk üçin birnäçe kanal hödürleýäris.
  Netijelilik
 • 06
  Eltip bermek
  Eltip bermek
  Wada beren zatlarymyzy ýerine ýetiriň we yzygiderli kanagatlanýan müşderileriň subut edilen ýazgylary bar.
  Eltip bermek
index_25

30

+ Yl +

Hysun hakda

Bilelikde gidip bileris

HYSUN CONTAINER konteýner söwdasy we lizing bilen meşgullanýar, şeýle hem Hytaýda we Demirgazyk Amerikada depo hyzmatyny hödürleýär.

HYSUN-da Hytaýyň esasy portlarynda, EUB we Demirgazyk Amerikada CW we täze konteýnerler bar.Saýlamaga ýa-da kärendesine taýýar.

HYSUN Hytaýda konteýner öndürijileri bilen diýen ýaly gowy işleýär we ýöriteleşdirilen gaplary, ýörite konteýner, tank konteýnerini, reňkli MOQ bilen reňkli konteýner we nyşany hödürleýär.Şol bir wagtyň özünde, HYSUN Hytaýdan dünýädäki iň esasy porta bir taraplaýyn iberiş hödürleýär.

köpräk oka

Hysun hyzmatdaşlary

marka6-1
marka1-1
marka4-1
marka5-1
marka3-1
marka2-1
köpräk oka

Hysun topary

Hysun Toparlaýyn işiň güýjüne ynan

Amanda MarrBaş direktory

Amanda Marr
Baş direktory

Maý aýyKonteýner söwda bölüminiň müdiri

Maý aýy
Konteýner söwda bölüminiň müdiri

Zoey HuangEnjamlar bölüminiň müdiri

Zoey Huang
Enjamlar bölüminiň müdiri

KateOA we ABŞ-nyň şazadasy

Kate
OA we ABŞ-nyň şazadasy

JanköýerUly operasiýa bölümi

Janköýer
Uly operasiýa bölümi

Pillow LiHasap bölüminiň müdiri

Pillow Li
Hasap bölüminiň müdiri

Amanda MarrBaş direktory
Amanda Marr
Baş direktory
Maý aýyKonteýner söwda bölüminiň müdiri
Maý aýy
Konteýner söwda bölüminiň müdiri
Zoey HuangEnjamlar bölüminiň müdiri
Zoey Huang
Enjamlar bölüminiň müdiri
KateOA we ABŞ-nyň şazadasy
Kate
OA we ABŞ-nyň şazadasy
JanköýerUly operasiýa bölümi
Janköýer
Uly operasiýa bölümi
Pillow LiHasap bölüminiň müdiri
Pillow Li
Hasap bölüminiň müdiri

Hysun habarlary

Ine, täze açyk Hysun

Küpek ýoly deňiz ulaglary Aýlag ýurtlary üçin multimodal transport kanalyny açýar

Küpek ýoly deňiz ulaglary Aýlag ýurtlary üçin multimodal transport kanalyny açýar

jiantou

Deňiz konteýnerleri halkara deňiz transportynyň aýrylmaz bölegine öwrülýär

Deňiz konteýnerleri halkara deňiz transportynyň aýrylmaz bölegine öwrülýär

jiantou

Konteýner daşamak ýük daşamagyň esasy usulyna öwrüldi

Konteýner daşamak ýük daşamagyň esasy usulyna öwrüldi

jiantou

Hysun topary 2023 ualyllyk umumy ýygnak

Hysun topary 2023 ualyllyk umumy ýygnak

Hysun topary 2023 ualyllyk umumy ýygnak

jiantou

01

Silüpek ýoly deňiz transporty multimodal açýar ...

24.06.04

22-nji maý, Fujian Pro-da Hytaý-GCC Günorta-Gündogar Multimodal Ulagyň açylyş dabarasy ...

02

Deňiz konteýnerleri interiň aýrylmaz bölegine öwrülýär ...

24.03.15

Deňiz konteýnerleri halkara deňiz gatnawynyň aýrylmaz bölegidir.Imp göterýärler ...

03

Konteýner daşamak esasy mo boldy ...

24.03.15

Häzirki globallaşma döwründe ippingük daşaýan konteýnerler int-iň aýrylmaz bölegine öwrüldi ...

Hysun topary 2023 ualyllyk umumy ýygnak

04

Hysun topary 2023 ualyllyk umumy ýygnak

24.01.29

2024, Bu ýatdan çykmajak ýylda ösüşiň we ösüşiň şaýady bolduk ...

Teswirler

Hysunyň hyzmatdaşynyň gowy hasaplaýan zady hakykatdanam gowy

 • Alles Cargo Shipping Gmbh

  Alles Cargo Shipping Gmbh

  Bu gowy abraýly kompaniýa.HYSUN bilen gaty gowy hyzmatdaşlygy bolan hoşniýetli başlyk bilen gowy hyzmatdaşlyk we ýokary iş derejesi.

  Germaniýa
 • Al Bahr topary

  Al Bahr topary

  HYSUN Hytaýda elmydama gaplary satyn alýar.Örän gowy kompaniýa.

  Kuweýt
 • “Supertainer Container Trading LLC”

  “Supertainer Container Trading LLC”

  Amanda Maý, Amanda Marr we Fan - gaty çalt we gowy hyzmat.HYSUN olardan yzygiderli satyn alýar.Gowy hilli bölümler we hiç hili kynçylyk çekmedi.HYSUN olara berk maslahat berer.

  Birleşen Arap Emirlikleri
 • iberildi

  iberildi

  Hysun, biziň pudagymyzda ajaýyp we ygtybarly hyzmatdaş.

  Birleşen Ştatlar
 • M3Logi

  M3Logi

  HYSUN Amanda bilen işleýär we ol ajaýyp.Işlerinde örän ussat we dogruçyl.Hemmelere olar bilen işlemegi maslahat berýärin.Hytaýyň esasy portlarynda 40'HC yzygiderli üpjün edilýär we uly ýük liniýalary bilen şertnama baglaşýarlar.HYSUN konteýnerlerimizi Hytaýyň esasy portlaryndan Japanaponiýa geçirmek üçin elmydama ulanýar.

  Birleşen Ştatlar

Has giňişleýin öwrenmäge taýynmy?

Hysun, islegleriňizi diňlemek we iň oňat çözgüt hödürlemek üçin şu ýere gelýär.